Број:      553 /2018

Датум:   22.06.2018. године

На основу члана 17. Статута ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка и члана 17. Правилника о условима и начину пријема дјеце у ЈПУ „Лепа Радић“, Комисија за пријем дјеце на састанку одржаном дана 18.06.2018. године  д о н о с и

О Д Л У К У

о пријему дјеце у ЈПУ „Лепа Радић“ за радну 2018 / 2019 годину

  1. У ЈПУ „Лепа Радић“ Градишка уписују се дјеца за коју су запримљене молбе за упис дјеце, у следеће објекте и радне групе:

 

Дјечији вртић „ЦИПЕЛИЋИ“, Градишка :

 

Средња јасличка група

1.

Кнежевић Милан

2.

Кнежевић Соња

3.

Мартић Исидора

4.

Крчмар Мила

5.

Шушњар Маша

6.

Видовић Екатарина

7.

Њежић Елена

8.

Качавенда Коста

9.

Тодорић Његош

 

Старија јасличка група

1.

Латинчић Марија

2.

Латинчић Давид

3.

Антешевић Аљоша

4.

Вранић Мила

5.

Скакић Сергеј

6.

Бабић Василије

7.

Шиљак Дуња

8.

Несторовић Давид

9.

Козић Матеј

10.

Мисимовић Милица

11.

Мисимовић Никола

12.

Стојнић Невена

13.

Миличевић Данило

14.

Милошевић Павле

15.

Бакић Маша

16.

Јејинић Марко

17.

Јанковић Андрија

18.

Дојчиновић Михаела

 

Млађа вртићка група

1.

Башкало Ана

2.

Цвикић Дамјан

3.

Шушњар Аљоша

4.

Стојнић Марија

5.

Бунчић Сергеј

6.

Дакић Сергеј

7.

Тешић Лена

8.

Кандић Валентина

9.

Дабић Хана

10.

Дабић Јана

11.

Видовић Ања

12.

Ајдарић Софија

13.

Новаковић Лазар

14.

Спасојевић Нађа

 

Средња вртићка група

1.

Гљивица Јован

2.

Томић Катарина

3.

Анић Давид

4.

Башкало Јеврем

 

Старија вртићка група

1.

Ракић Павле

2.

Цвикић Душан

3.

Кочић Андреј

4.

Дојчиновић Лазар

5.

Башкало Огњен

6.

Иваштанин Немања

 

Дјечији вртић „ПЧЕЛИЦЕ“, Градишка :

 

Мјешовита јасличка група

1.

Чекић Катарина

2.

Живковић Андреа

3.

Голић Јаков

4.

Гајић Викторија

5.

Благојевић Јована

6.

Цвјетковић Душан

7.

Савчић Рајко

8.

Бабић Ђорђе

9.

Бајић Анастасија

 

Млађа вртићка група

1.

Поповић Анастасија

2.

Добрић Наташа

3.

Ратковић Магдалена

4.

Шмитран Милан

5.

Ковачевић Катарина

6.

Будић Катарина

7.

Благојевић Катарина

8.

Думоњић Дејана

 

Средња вртићка група

1.

Самарџија Марија

2.

Ћелић Анастасија

3.

Малешевић Алекса

4.

Бабић Павле

5.

Вејић Сара

6.

Бајић Анабела

7.

Ковачевић Матеј

 

Старија вртићка група

1.

Кљајић Андреј

2.

Кљајић Алекса

 

Дјечији вртић „ЛЕПТИРИЋ“, Нова Топола:

 

Мјешовита јасличка група:

1.

Кастмилер Душан

2.

Митровић Теодора

3.

Ћулум Наталија

 

Мјешовита вртићка група:

1.

Глувић Тихомир

2.

Јовић Сара

3.

Којић Васко Исак

4.

Пиљагић Филип

5.

Гојковић Димитрије

6.

Маџар Лука

  1. Родитељи примљене дјеце су дужни прије датума поласка приложити Извод из матичне књиге рођених за дијете и љекарско увјерење за боравак у предшколској установи, не старије од мјесец дана, те доћи у сједиште установе ради потписа Уговора о пружању услуга предшколског васпитања и образовања дјеце.

Уколико родитељи у наведеном року не потпишу Уговор или не оправдају свој недолазак, сматраће се да су одустали од уписа дјетета у ЈПУ „Лепа Радић“.

  1. Молбе за упис дјеце којима, због недостатка слободних мјеста, овом приликом није удовољено, остају у евиденцији установе на чекању и биће рјешаване у случају сваког накнадног ослобађања мјеста.
  2. Сви родитељи ће бити телефонским путем обавијештени о резултатима разматрања пристиглих молби за упис дјеце.
  3. Родитељи чијој молби није удовољено имају право приговора Управном одбору установе у року од 8 дана од дана обавјештења. Приговор се подноси писменим путем у сједишту установе.
  4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

                                                                                                                                                   Предсједник комисије за пријем дјеце:

                                                                                                                                                                                                 Слађана Влачо, с. р.