OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA
JPU „ LEPA RADIĆ“ GRADIŠKA
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Redni broj Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i

br. obavještenja o

dodjeli ugovora sa

Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču (naziv,ID broj,mjesto) Osnovni elementi ugovora i datum izmjene Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene Ostatak vrij.ug. nakon učinjene izmjene Datum zaključenja ugovora Napomena
1

Nabavka toplovodnog kotla na pelet

42161000-5

Direktni sporazum

„Termoelektro-NS“ doo

Avde Ćuka bb, Gradiška

JIB 4401045180009

Vrij:6.903,00 KM

(sa PDV-om)

Rok izvršenja: 8 dana od dana potpisivanja ugovora;

Rok plaćanja: 60 dana od dana ispostavljanja fakture;

    27.11.2017. godine  
2

Nabavka mlijeka i mliječnih proizvoda

15500000-3

 

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda

„Mlijeko produkt“ doo

Vrioci bb

Kozarska Dubica

JIB 4400737790005

Vrij:19.985,35 KM (sa PDV-om)

Rok izvršenja: max 4 dana od dana pojedinačne narudžbe;

Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture

   

29.12.2017.

godine

 
3

Nabavka peleta

09111400-4

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda

8999-7-1-5/17

„ENSA BH“ doo

Prijebljezi bb

Razboj/Srbac

JIB 4402674840000

Vrij:22.078,49 KM (sa PDV-om)

Rok izvršenja: max 3 dana od dana pojedinačne narudžbe;

Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture;

   

28.12.2017.

godine

 
4

Nabavka integralnog hljeba

15811100-7

Direktni sporazum

8999-8-1-1/18

„Sladojević“ doo

Banjalučki put 122

Nova Topola

JIB 4401036190000

Vrij: 6.888,96 KM (sa PDV-om)

Rok izvršenja: max 1 dan od dana pojedinačne narudžbe;

Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture;

   

25.12.2017.

godine
 
5

Nabavka potrošnog materijala

44411000-4

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda

8999-7-1-6/17

„Keckom“ doo

Ravnogorska 24

Banja Luka

JIB 4400846220006

Vrij: 7.575,76 KM (sa PDV-om)

Rok izvršenja: max 2 dana od dana pojedinačne narudžbe;

Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture;

   

30.12.2017.

godine
 
6

Nabavka mesa

15110000-2

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda

8999-7-1-7/17

ZR „Mi News“ s.p.

Branka Ćopića 2

Gradiška

JIB 4508918280004

Vrij: 13.108,53KM (sa PDV-om)

Rok izvršenja: max 1 dan od dana pojedinačne narudžbe;

Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture;

   

10.01.2018.

Godine
 
7

Nabavka voća i povrća

15300000-1

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda

8999-7-1-8/17

„Dele i sin“ doo

Rogolji

Gradiška

JIB 4401032950000

Vrij: 13.674,02KM (sa PDV-om)

Rok izvršenja: max 2 dana od dana pojedinačne narudžbe;

Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture;

   

10.01.2018.

godine

 

 

8

Nabavka prehrambene robe

15800000-6

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda

„Leburić komerc“ doo

Lijevčanska 19

Prnjavor

JIB 4401219270002

Vrij: 36.191,91KM (sa PDV-om)

Rok izvršenja: max 3 dana od dana pojedinačne narudžbe;

Rok plaćanja: 30 dana od dana ispostavljanja fakture;

   

11.01.2018.

godine
 
Scroll to top