OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA
JPU „ LEPA RADIĆ“ GRADIŠKA
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Redni broj Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i

br. obavještenja o

dodjeli ugovora sa

Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču (naziv,ID broj,mjesto) Osnovni elementi ugovora i datum izmjene Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene Ostatak vrij.ug. nakon učinjene izmjene Datum zaključenja ugovora Napomena
1

Nabavka ogrevnog drveta
0341300-8

Direktni sporazum

„OREGON“ doo
Gradiška
4401076490006

Vrijednost: 4.200,00 KM
Rok izvršenja:7 dana od dana pojedinačne narudžbe
Rok plaćanja: 30 dana nakon ispostavljanja fakture

    28.09.2016. godine  
2

Nabavka mlijeka i mliječnih proizvoda
15500000-3

Konkurentski postupak
8999-7-1-1/16

„MLIJEKO PRODUKT“ doo
Koz. Dubica
4400737790005

Vrijednost: 20.985,87 KM
Rok izvršenja: maks 4 dana od dana pojedinačne narudžbe
Rok plaćanja: 30 dana nakon ispostavljanja fakture

   

12.01.2017. godine

 
3 Nabavka peleta

Konkurentski postupak
8999-7-1-6/16

„ENSABH“doo
Srbac
4402674840000

Vrijednost: 14.503,32 KM
Rok izvršenja: maks 3 dana od dana pojedinačne narudžbe
Rok plaćanja: 30 dana nakon ispostavljanja fakture

   

16.01.2017. godine

 
4 Nabavka prehr. proizvoda

Konkurentski postupak
8999-7-1-4/16

„NOVA PRIMA“ doo
Gradiška
4403267070000

Vrijednost: 42.461,27 KM
Rok izvršenja: maks 7 dana od dana pojedinačne narudžbe
Rok plaćanja: 30 dana nakon ispostavljanja fakture

    03.01.2017. godine  
5 Nabavka voća i povrća

Konkurentski postupak
8999-7-1-5/16

NOVA PRIMA“ doo
Gradiška
4403267070000

Vrijednost: 21.194,90 KM
Rok izvršenja: maks 7 dana od dana pojedinačne narudžbe
Rok plaćanja: 30 dana nakon ispostavljanja fakture

    03.01.2017. godine  
6

Nabavka hljeba

Konkurentski postupak
8999-7-1-2/16

„ZLATNO ZRNO“ p.o.
Banja Luka
4507040920007

Vrijednost: 7.862,40 KM
Rok izvršenja: maks 1 dan od dana pojedinačne narudžbe
Rok plaćanja: 30 dana nakon ispostavljanja fakture

    23.01.2017. godine  
7 Nabavka mesa

Konkurentski postupak
8999-7-1-3/16

„DELE I SIN“ doo
Rogolji-Gradiška
4401032950000

Vrijednost: 21.909,42 KM
Rok izvršenja: maks 1 dan od dana pojedinačne narudžbe
Rok plaćanja: 30 dana nakon ispostavljanja fakture

    31.01.2017. godine  
Scroll to top