Broj: 851/2016
Datum: 22.12.2016. godine
Na osnovu člana 70 stav 1.3 i 6 Zakona o javnim nabavkama BiH ( „Službeni glasnik BiH“, br.39/14), člana 13 Pravilnika o javnim nabavkama u JPU „Lepa Radić“ Gradiška, nakon sprovedenog postupka javne nabavke putem Konkurentskog zahtjeva, objavljenog na portalu javnih nabavki dana, 05.12.2016.god, za nabavku prehrambenih proizvoda na period od godinu dana, direktor Ustanove donosi:
O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Opširnije...
Broj: 849/2016
Datum: 22.12.2016. godine
Na osnovu člana 70 stav 1.3 i 6 Zakona o javnim nabavkama BiH ( „Službeni glasnik BiH“, br.39/14), člana 13 Pravilnika o javnim nabavkama u JPU „Lepa Radić“ Gradiška, nakon sprovedenog postupka javne nabavke putem Konkurentskog zahtjeva, objavljenog na portalu javnih nabavki dana, 05.12.2016.god, za nabavku voća i povrća na period od godinu dana, direktor Ustanove donosi:
O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Opširnije...
Broj: 836/2016
Datum: 23.12.2016. godine
Na osnovu člana 70 stav 1. 3 i 6 Zakona o javnim nabavkama BiH ( „Službeni glasnik BiH“, br.39/14), člana 13 Pravilnika o javnim nabavkama u JPU „Lepa Radić“ Gradiška, nakon sprovedenog postupka javne nabavke putem Konkurentskog zahtjeva, objavljenog na portalu javnih nabavki dana, 02.12.2016.god, za nabavku mlijeka i mliječnih proizvoda na period od godinu dana, direktor Ustanove donosi:
O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Opširnije...
Broj: 856/2016
Datum: 26.12.2016. godine
Na osnovu člana 70 stav 1.3 i 6 Zakona o javnim nabavkama BiH ( „Službeni glasnik BiH“, br.39/14), člana 13 Pravilnika o javnim nabavkama u JPU „Lepa Radić“ Gradiška, nakon sprovedenog postupka javne nabavke putem Konkurentskog zahtjeva, objavljenog na portalu javnih nabavki dana, 06.12.2016.god, za nabavku peleta na period od godinu dana, direktor Ustanove donosi:
O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Opširnije...
Broj: 873/2016
Datum: 30.12.2016. godine
Na osnovu člana 70 stav 1.3 i 6 Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, br.39/14), člana 13 Pravilnika o javnim nabavkama u JPU „Lepa Radić“ Gradiška, nakon sprovedenog postupka javne nabavke putem Konkurentskog zahtjeva, objavljenog na portalu javnih nabavki dana, 05.12.2016.god, za nabavku hljeba- interalnog na period od godinu dana, direktor Ustanove donosi:
O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Opširnije...
Broj: 7/2017
Datum: 10.01.2017. godine
Na osnovu člana 70 stav 1.3 i 6 Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, br.39/14), člana 13 Pravilnika o javnim nabavkama u JPU „Lepa Radić“ Gradiška, nakon sprovedenog postupka javne nabavke putem Konkurentskog zahtjeva, objavljenog na portalu javnih nabavki dana, 02.12.2016.god, za nabavku mesa na period od godinu dana, direktor Ustanove donosi:
O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Opširnije...
OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA
JPU „ LEPA RADIĆ“ GRADIŠKA
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Redni broj Opis i oznaka po JRJN

Vrsta postupka i

br. obavještenja o

dodjeli ugovora sa

Portala javnih nabavki

Podaci o dobavljaču (naziv,ID broj,mjesto) Osnovni elementi ugovora i datum izmjene Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene Ostatak vrij.ug. nakon učinjene izmjene Datum zaključenja ugovora Napomena
1

Nabavka ogrevnog drveta
0341300-8

Direktni sporazum

„OREGON“ doo
Gradiška
4401076490006

Vrijednost: 4.200,00 KM
Rok izvršenja:7 dana od dana pojedinačne narudžbe
Rok plaćanja: 30 dana nakon ispostavljanja fakture

    28.09.2016. godine  
2

Nabavka mlijeka i mliječnih proizvoda
15500000-3

Konkurentski postupak
8999-7-1-1/16

„MLIJEKO PRODUKT“ doo
Koz. Dubica
4400737790005

Vrijednost: 20.985,87 KM
Rok izvršenja: maks 4 dana od dana pojedinačne narudžbe
Rok plaćanja: 30 dana nakon ispostavljanja fakture

   

12.01.2017. godine

 
3 Nabavka peleta

Konkurentski postupak
8999-7-1-6/16

„ENSABH“doo
Srbac
4402674840000

Vrijednost: 14.503,32 KM
Rok izvršenja: maks 3 dana od dana pojedinačne narudžbe
Rok plaćanja: 30 dana nakon ispostavljanja fakture

   

16.01.2017. godine

 
4 Nabavka prehr. proizvoda

Konkurentski postupak
8999-7-1-4/16

„NOVA PRIMA“ doo
Gradiška
4403267070000

Vrijednost: 42.461,27 KM
Rok izvršenja: maks 7 dana od dana pojedinačne narudžbe
Rok plaćanja: 30 dana nakon ispostavljanja fakture

    03.01.2017. godine  
5 Nabavka voća i povrća

Konkurentski postupak
8999-7-1-5/16

NOVA PRIMA“ doo
Gradiška
4403267070000

Vrijednost: 21.194,90 KM
Rok izvršenja: maks 7 dana od dana pojedinačne narudžbe
Rok plaćanja: 30 dana nakon ispostavljanja fakture

    03.01.2017. godine  
6

Nabavka hljeba

Konkurentski postupak
8999-7-1-2/16

„ZLATNO ZRNO“ p.o.
Banja Luka
4507040920007

Vrijednost: 7.862,40 KM
Rok izvršenja: maks 1 dan od dana pojedinačne narudžbe
Rok plaćanja: 30 dana nakon ispostavljanja fakture

    23.01.2017. godine  
7 Nabavka mesa

Konkurentski postupak
8999-7-1-3/16

„DELE I SIN“ doo
Rogolji-Gradiška
4401032950000

Vrijednost: 21.909,42 KM
Rok izvršenja: maks 1 dan od dana pojedinačne narudžbe
Rok plaćanja: 30 dana nakon ispostavljanja fakture

    31.01.2017. godine  
Scroll to top