Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece ,,Lepa Radić", je pravni sljedbenik Dječijeg vrtića, koji je izgrađen davne 1971. godine, a nalazi se u Ulici Svetih vrača broj 6. Drugi vrtić, na Senjaku, izgrađen je 1973 godine.

Već 1975. godine započinje sa radom odjeljenje vrtića u selu Gornji Podgraci, koje je trenutno ugašeno zbog nedostatka djece na tom područiju.

U selu Nova Topola, odjeljenje vrtića otvoreno je 1981. godine i radilo je do 1993. godine, da bi ponovo počelo sa radom 9.5.2006. godine. U januaru 2013. godine otvoren je novoizgrađeni vrtić koji ima četiri vaspitno-obrazovne grupe.

DIREKTORI

Prvi direktor Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece "Lepa Radić" u Gradišci bio je g-din Jovo Obradović, koji je iz ove ustanove prešao na drugu funkciju.Dugi niz godina ustanovu je vodio g-din Dušan Pešić, on je preminuo 1994. godine.Treći direktor ustanove bio je g-din Aleksandar Matić koji je otišao u penziju 2002. godine.Četvrti direktor ove ustanove je bila g-đa Dragana Grahovac, koju je od oktobra 2013. godine naslijedio v.d. direktor g-din Mile Šeatović. Od decembra 2016. godine funkciju v. d. direktora je preuzela g-đa Suzana Ivaštanin.

ZAPOSLENI

Prvi zaposleni vaspitači u našoj ustanovi bili su Vidosava Zagorac, vaspitač; Mileva Lukić, učitelj; Božana Obradović, učitelj i Borka Sladojević, učitelj.

DJECA

Prvo dijete upisano u vrtić je Nenad Ćuk. On je ustanovu počeo pohađati 11.3.1971. godine.