Struktura sadržaja predškolskog programa:

I  FIZIČKI RAZVOJ
-  Ishodi vezani za raznovrsne oblike kretanja
- Ishodi perceptivno motoričkih aktivnosti
- Ishodi zdravstveno-higijenskih aktivnosti
 
II SOCIJALNO-EMOCIONALNI RAZVOJ I RAZVOJ LIČNOSTI
- Ishodi društvenih aktivnosti
- Ishodi afektivnih aktivnosti
- Ishodi  ekoloških aktivnosti
- Ishodi praktičnih aktivnosti (radnih i saobraćajnih)
 
III INTELEKTUALNI RAZVOJ
- Ishodi otkrivalačko-pronalazačko-saznajnih aktivnosti
- Ishodi logičko-matematičkih aktivnosti
- Ishodi grafomotoričkih aktivnosti
 
IV RAZVOJ GOVORA, KOMUNIKACIJE I STVARALAŠTVA
- Ishodi aktivnosti govora, komunikacije i pismenosti
- Ishodi dječijeg stvaralaštva govorno dramsko, plesno-muzičko, likovno-modelarsko
 
Sistem učećih aktivnosti se integriše mrežom ishoda učenja, potencijalnim sadržajima aktivnosti i igara, prema različitim uzrasnim osobenostima, i zajedno predstavljaju okvir za stvaranje kurikuluma vrtića.
 
Predškolsko vaspitanje u igraoničkom programu je dopuna i nastavak porodičnom vaspitanju i direktna priprema za školu.
Neodvojivo od sistema aktivnosti u predviđenim osnovama igraoničkog programa nalazai se igra. Inkorporirana u mnoge vrste aktivnosti, igra ne predstavlja samo poseban vid aktivnosti već i nezamjenljivo sredstvo u ostvarivanju strategije i programskih zadataka u cilju cjelovitog razvoja djeteta predškolskog uzrasta.
Djete, podsticano iznutra, svojim namjerama, željama i potrebama da bude u grupi sa odraslima, vršnjacima i djecom drugog uzrasta, da se s njima druži, sarađuje i takmiči, manifestuje se ne samo kao socijalno, nego kao intelektualno, emocionalno i aktivno biće. U igri ono je maksimalno motivisano da uči i saznaje, upoznaje sebe i druge, kao i svijet koji ga okružuje. U tom interaktivnom odnosu igra mu ponajviše pruža uslove da ispolji svoju stvaralačku i kreativnu snagu, svoje dispozicije, sposobnosti i interesovanja. Igra ga uči da prima i daje, da izgrađuje sebe i druge, potvrđujući sebe kao nedjeljivu dinamičku ličnost, koja neprestano transformiše svoja prethodna iskustva i saznanja, gradeći bogatiji i zreliji odnos prema svijetu i životu u njemu.
U ovoj radnoj 2013/14. godini imamo dva specijalizovana programa
- Folklor i
- Škola engleskog
Oba specijalizovana programa se izvode u sva tri vrtića. 
Folklor realizujemo u saradnji sa KUD-om ''Lepa Radić'' i izvodi se utorkom i četvrtkom u vrtićima ''Cipelići'' i ''Pčelice'', a srijeda i petak u vrtiću ''Leptirić''. Program se realizuje za djecu od 4-6 godina.
Engleski jezik realizuje Cambridge centar i to ponedeljkom i srijedom u vrtićima ''Cipelići'' i ''Pčelice'', a petkom u vrtiću ''Leptirić''. Program se realizuje za djecu od 4-6 godina.
Scroll to top