Orjentacioni raspored dnevnog boravka djece

                                                                                                                                            Jaslice                           Vrtić

1. Prijem djece i jutarnje aktivnosti  

Igrovne aktivnosti, rad na radnim i kulturnim navikama

06:30h - 08:00h  06:30h - 08:00h  

2. Doručak

Kultura objedovanja, kulturne i zdravstveno higijenske navike

08:30h - 09:00h  08:30h - 09:00h

3. Vaspitno-obrazovni rad po programu

Sa cijelom grupom (zajedničke). Igrovne aktivnosti u centrima za učenje.
Izlazak na otvoreni prostor ili zajednička igrovna aktivnost cijele grupe
09:00h - 11:00 09:00h - 11:30h
 4. Ručak  11:00h - 11:30h 11:30h - 12:00h

 5. Odmor

Uklučujući spavanje, prema fiziološkim potrebama za snom. 
Raspremanje, pospremanje radne i higijenske navike.
11:30h - 14:00h 12:00h - 14:00h
6. Užinu 1Pospremanje prostorije 14:30h - 15:00h 14:30h - 15:00h
7. Igrovne aktivnosti - U centrima za učenje i izlazak na otvoreno
15:00h - 16:30h  15:00h - 16:30h
8. Užina 2  16:30h - 17,00h 16:30h - 17:00h
9. Igrovne aktivnosti i odlazak kući 17:00h - 18:00h 17:00h - 18:00h